Pause || Play

HIER KOMT DE WEBSITE VAN

GGZ Minerva

Wie zijn wij?

 • GGZ Minerva is een zelfstandig (ambulant) behandelcentrum.Wij werken in een multidisciplinair team en bieden zowel gegeneraliseerde basis GGZ (voor licht/matig ernstige psychische klachten) als gespecialiseerde GGZ (voor complexe en ernstige psychiatrische stoornissen) aan jongeren en volwassenen.

 • GGZ Minerva wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en daarmee de kwaliteit van leven van haar cliënten, waardoor het sociaal-maatschappelijk functioneren van deze cliënten wordt behouden en verbeterd. Wij doen dit door effectieve zorg goed toegankelijk te maken en eventueel aan te bieden in de directe woon-en leefomgeving van de cliënt.

 • Onze gedreven en deskundige hulpverleners en behandelaren werken nauw samen met de verschillende hulpverleningsinstanties in de eerste lijn. De werkhouding is respectvol, proactief, motiverend en optimistisch. Vanwege de kleinschaligheid zijn wij in staat zorg op maat te bieden.

Voor wie is GGZ Minerva?

 • GGZ Minerva biedt behandeling en begeleiding aan cliënten met uiteenlopende psychische problemen en richt zich vooral op cliënten die het moeilijk vinden om de stap te zetten naar de grotere GGZ instellingen.

 • Onze behandelingen zijn 'evidence based' of gebaseerd op 'best practices'. Wij hebben kennis van o.a. angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en (milde) verslaving.

 • De behandeling wordt vormgegeven door een samen met de cliënt opgesteld behandelplan waarin de wensen van de cliënt centraal staan. Er is altijd aandacht voor de problemen op de andere levensgebieden en cliënten worden hierin ook actief begeleid en ondersteund al dan niet in samenwerking met andere hulpverleningsinstanties. Een proactieve benadering vormt de rode draad van de behandeling en begeleiding.

 • Er wordt gestreefd naar korte wachtlijsten en verwijzers worden ondersteund tijdens de wachttijden. De bereikbaarheid van de behandelaren is goed. Met toestemming van de patiënt wordt het steunsysteem actief bij de behandeling/begeleiding betrokken.

Kan iedereen bij ons terecht?

 • Voor een behandeling bij GGZ Minerva komen geen cliënten in aanmerking bij wie er sprake is van:
  • • Ernstige symptomen waarvoor opname noodzakelijk is/kan zijn;
  • • Een ernstige crisissituatie, waardoor er sprake is van acuut (suïcide)gevaar;
  • • Ernstige verslavingsproblematiek.

Aanmelding en Kosten

 • Aanmelden bij GGZ Minerva

 • Voor behandeling bij GGZ Minerva is en verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. U neemt dan contact op met de praktijkassistente.
 • Kosten van de behandeling

 • De basisverzekering vergoedt de kosten van de behandeling bij GGZ Minerva. Onze zorg valt wel onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering brengt het eigen risico bij u in rekening.
Closer

Contact

Adres

GGZ Minerva is gevestigd in Den Haag

E-mail

Wij zijn nog in ontwikkeling en zijn voorlopig alleen te bereiken via:
info@ggzminerva.nl of via onderstaand contactformulier.

Closer